top of page

IMI NORGREN

Norgren, một phần của IMI plc, có một lịch sử đáng tự hào và thành tích đã được chứng minh về việc tạo ra các giải pháp kỹ thuật sáng tạo trong các lĩnh vực điều khiển chuyển động chính xác và công nghệ chất lỏng.

Thành công của Norgren dựa trên sự hợp tác với khách hàng trên hơn 50 quốc gia trong các lĩnh vực quan trọng như Tự động hóa nhà máy, Xử lý vật liệu, Đường sắt, Năng lượng, Kiểm soát Quy trình và Khoa học Đời sống.

Hiện tại PND đang cung cấp một số thiết bị chuyên về khí nén đặc dụng : van chống nổ, thiết bị chịu nhiệt,... của hãng Norgren.

DANH MỤC SẢN PHẨM

bottom of page